June 15 - During the trail construction: Hinoskë - Rabdisht

During the trail construction:Hinoskë - RabdishtThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists engaged...

Takim me Bashkinë e Tropojes, Njësinë Administrative Margegaj dhe përfaqësues të Shoqërisë Civile,biznesit & njësive akomoduese në Valbonë.

ALCDF po punon për projektin “Zero mbetje” nismë dhe instrument Europian.Nisma Europiane “0 mbetje” ka filluar të zbatohet edhe në rajonin ndërkufitarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, respektivisht në zonën e Alpeve në Njësinë Administrative Margegaj të Tropojës dhe komunës së Gucisë. Kjo inisiativë po praktikohet nga projekti “Mali Zi dhe Shqipër...

Project “Montenegro and Albania towards Zero Waste”

Project “Montenegro and Albania towards Zero Waste” is implemented under Cross Border Cooperation Programme Montenegro - Albania 2014-2020, within IPA II component of the EU instrument of pre-accession. The project is implemented by the RDA BKP acting as lead partner, and Zero Waste Montenegro in Montenegrin side, and organizations ALCDF and Green...

A good trail in Albania

• A good trail is like a comfortable pair of shoes: It feels welcoming and pleasing under foot and takes you confidently to a favorite destination and back.IPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaalcdfKeshilli i Qarkut Diber

June 8 - Fortesa company continues the construction activities on the field

Фирмата "Фортеса" продолжува со градежните активности на терен. Моментално се работи на една од патеките која се протега во пониските реони од атарот на село Жировница и еден дел од атарот на село Врбјане. На потегот од стартот кој се наоѓа во близина на месноста “Асан Кула” па се до Долно Маало село Жировница целосно се изградени околу 10.5 кил...

May 28 - Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopia, Dibër.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopia, Dibër.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of t...

May 28 - Vizitorët në Urën e varur në fshatin Pejkë

Vizitorët në Urën e varur në fshatin PejkëNga rehabilitimi i kësaj ure përfitojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë rreth 4500 banorë të fshatrave që përmendëm më sipër si dhe në mënyrë indirekte rreth 2000 persona nga fshatrat e tjera.Rehabilitimi i kesaj urë është iniciuar në kuadër të Projektit “Ciklizmin ndërkufitar: Një turizëm i aventurës i një tj...

May 27 - Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopi, Dibër.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopi, Dibër.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of th...

May 24 - Punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi

Punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi.Ky projekt shërben për zhvillimin e mëtejshëm në sektorin ekonomik të turizmit aventuresk, krijimin e produkteve të reja turistike me qëllim rritjen e numrit të vizitorëve vendas e të huaj si dhe ndërtimin e 40 km shtigje për biçikleta në dy vendet ku implementoh...

May 24 - Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- Melan

Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- MelanInvestimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigjeve natyrore të biçikletave malore të shoqëruara me instalimin e tabelave informuese sipas standardeve të EO-MTBingIPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaALCDFKeshill...

May 22 - Meeting with the Mayor of Municipality of Mavrovo and Rostushe to discuss the progress of the project

Yesterday, in the Municipality of Mavrovo and Rostushe a meeting was held with the Mayor and the project staff to discuss the progress of the project and the activities that are being carried out and others that need to be done.Also was discussed for the monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in...

May 22- Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Mavrovo&Rostushe.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Mavrovo&Rostushe.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of t...

May 22 - During the trail construction: Hinoskë - Ilnicë- Melan

During the trail construction:Hinoskë - Ilnicë- MelanThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists en...

May 19 - The construction of mountain biking trails in the area of Mavrovo and Rostushe

Фирмата “Фортеса” која го доби тендерот за изградба на велосипедските патеки во општина Маврово и Ростуше, кон средината на Април 2021 започна со градежни активности на терен.Како што дозволуваа временските услови во првите дваесетина дена се работеше на една од патеките која се протега во пониските реони од атарот на село Жировница и еден дел...

May 18 - EO-MTBing training and riding the new routes currently under construction on from the project.

#Moutainbiking in #Albania and #NorthMacedonia just made a leap forward. Thanks to Anej Strucl, Robert Ciglar and Blaž Gavran from European Bike Guides for instructing and inspiring our group of #MTB #guides. After a year of countless Zoom sessions, a physical event made for a welcome change! We're much looking forward to the second level of EO-MTB...