Lehtesim i organizimit te Festivalit Folklorik te Gollobordes ne Ostren i Madh mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali


Description

Kënaqësi e veçantë të ishim kontribues në aktivitetin e organizuar në Ostren në festën e përvitshme. Të bashkohemi së bashku për të festuar pasurinë e traditës dhe kulturës duke ruajtur dhe promovuar thesaret kulturore që na bëjnë unikë dhe krenarë.
A great pleasure to support the activity organized in Ostren in the festival organized every year. Let’s be together to celebrate the wealth of our culture and tradition by preserving and promoting the cultural treasures that makes us proud and unique
Ndiqni likun per me shume:

  • Region:

    • Diber

More News & Updates