Hapja sezonit turistik ne Bashkine Bulqize dhe Mbeshtetje per pjesmarjen e artizaneve ne panairin e Sezonit Turistik te mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali.


Description

Dita e djeshme shënoi hapjen e sezonit turistik për Bashkinë e Bulqizës me një event të larmishëm, plot festime, këngë dhe valle, si dhe një panair të produkteve lokale dhe artizanale.
Në panair morën pjesë gra artizane dhe prodhuese të produkteve tradicionale, të cilat patën mundësinë jo vetëm të promovojnë dhe të shesin punimet e tyre, por edhe të krijojnë lidhje me biznese të tjera. Përveç kësaj, ato i treguan brezave të rinj rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe kulturës, duke theksuar sa e rëndësishme është që kjo pasuri të kalojë nga brezi në brez.
Eventi pёr hapjen e sezonit turistik u organizua nga Bashkia Bulqizё nёn kujdesin e Kryetares sё Bashkisё Znj. Mjeshtri, duke konfirmuar vёmendjen qё Bashkia i jep zhvillimit tё turizmit duke ruajtur vlerat dhe traditat dhe si njё element qё ndikon nё zhvillimin ekonomik tё zonёs.
Yesterday marked the opening of the tourist season for the Municipality of Bulqiza with a vibrant event full of celebrations, songs, and dances, as well as a fair showcasing local and artisanal products.
Artisan women and producers of traditional products participated in the fair, where they had the opportunity not only to promote and sell their crafts but also to establish connections with other businesses. Additionally, they highlighted to the younger generations the importance of preserving tradition and culture, emphasizing how crucial it is for this heritage to be passed down from generation to generation.
The event for the opening of the tourist season was organized by the Municipality of Bulqiza under the special care of the Mayor, Mrs. Mjeshtri, reaffirming the Municipality's commitment to developing tourism while preserving values and traditions, which also contributes to the economic development of the area.

  • Region:

    • Diber

More News & Updates