4 Tetor - Punimet për ndërtimin e shtegut Arapaj i Epërm - Katund i Ri

Punimet për ndërtimin e shtegut Arapaj i Epërm -Katund i Ri janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit, si shenjëzimet kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km sh...

1 tetor - Hinoska-Rabdisht trail

#Hinoska - #Rabdisht trailThe #investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.

October 1, The first day of EoMTBing level 2 guide training

Today, October 1, was held in Skopje the first day of EoMTBing level 2 guide training.This training consisted of:Safety Managment / Risk Assesment and Mountain Safety (work in groups)Advanced rescue procedures and first aif in remote place (work in groups)Theory - Research on destibation, orientation and safety plan.IPA II CBC Programme - Republic...

29 Shtator - Vendosja e tabelave informuese ne Kalane e Dodes

Vijon vendosja e tabelave informuese në zonën e Kalasë së Dodës, Çeren.Punimet për ndërtimin e shtigjeve në zonën e Shqipërisë janë drejt përfundimit.#trails #infoboards #crossborderbiking #euproject #mountainbiketrails #adventureIPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaALCDFKeshilli i Qarkut Diber

28 Shtator - Shtigjet : Arapaj i Epërm-Katundi i Ri dhe Pejkë-Hotesh

Punimet për ndërtimin e shtigjeve Arapaj i Epërm -Katundi i Ri dhe Pejkë-Hotesh janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km...

28 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Pejkë-Hotesh

Punimet për ndërtimin e shtegut Pejkë-Hotesh janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikletave ma...

19 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

19 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Rabdisht

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Rabdisht janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikletav...

September 16 - Bike trails construction in Macedonia

The construction of bike trails continues. Yesterday, on 15.09.2021 our project team members and representative from the company who work on construction of the bike trails "Faruku" from Albania, have visited the workers and the representatives of "Fortesa" in Golema Planina, Zirovnica. During the field visit was discussed about the further joint...

13 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

13 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

10 Shtator - Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

The connection point of Macedonian and Albanian trails

 The connection point of Macedonian and Albanian trails. These photos were taken during the work construction of the trails on both sidesThese trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : Co...

The connection point of Macedonian and Albanian trails

The connection point of Macedonian and Albanian trails. These photos were taken during the work construction of the trails on both sidesThese trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : Co...

September 2 - Work construction on the trails in Macedonia

Today, on  September 2, we monitoried the continuation of works for the construction of the  trails in Zarnoska, Golema planina locality.These trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : Co...

August 31 - Work Construction for bike trails in Macedonia

Продолжува изградбата на велосипедските патеки на Дешат: Голема и Мала Жарноска планина Денес на планината Дешат на надморска височина над 2000 метри, градежната група од фирмата "Фортеса" продолжува со изградбата на преостанатите патеки од проектот "Прекугранично возење велосипеди - Повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово - Ростуше...

August 3 - Supervizim i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan)

Supervizim i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).Projekti “Ciklizmi ndërkufitar: Një turizëm aventuresk i nivelit tjetër në Mavrovo-Rostushe dhe Dibër” është mbështetur financiarisht nga Delegacioni Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut në kuadër të Programit ndërkufitar Republika...

29 Korrik - Supervizimi i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan)

Më datë 27 korrik u realizua vizita për supervizimin e punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).Ky supervizim shërben për të verifikuar cilësinë e punimeve në shtigje brenda standarteve të përcaktuara si dhe implementimin në kohë të këtij aktiviteti.#trailconstruction #supervision #crossborderb...