Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP3/A3.1&A3.2 In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia,ALCDF is looking for an expert or group of exper...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :Identifikimin,Hartimin dhe Propozimin e ndërhyrjeve teknike në shkallë të vogël...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :Identifikimin,Hartimin dhe Propozimin e ndërhyrjeve teknike në shkallë të vogël...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert për :Zhvillimin e web-it në dy gjuhë (shqip dhe anglisht) për projektin: “Përmirësimi i ofertës tu...

Creative Web/Social Media Platform Designer Desired

NjoftimFondacioni Shqiptarë i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për zhvillimin e platformës elektronike web CMS të informacionit dhe promovimit të turizmit në Bashkinë Dibër. Plani i Veprimit për Turizmin për Bas...

Job vacancy Project Manager

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)   It is a non-profit organization founded by national and regional organizations with a constituency and interest in local areas of Albania, in 2010. ALCDF is a spinoff of SNV Balkan – The Netherlands Development Organization.   The Vision of ALCDF is the socio-economic well-b...

Thirrje per shprehje interesi

Biodiversity  Assessment  Study Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvilim (KDC) and  Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for a company/expert to develop a...

Thirrje per shprehje interesi

Feasibility and Needs-Assessment Study Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for a company/expert to develo...

Shtyerje afati aplikimi

Shtyrje e afatit te aplikimit deri me date 27 Prill 2018, ora 17:00:"Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T".Përshkrimi i Thirrjes:Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALC...

Shtyerje afati aplikimi

Shtyerje e afatit te aplikimit deri me date 27 Prill 2018, ora 17:00:"Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T".Përshkrimi i Thirrjes:Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga AL...

Thirrje per shprehje interesi

NjoftimFondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon ekspert për Identifikimin e 5 Shtigjeve Turistike në Bashkinë Dibër. Ky projekt ka për qëllim që të kontribojë në rritjen e numrit të punësuarve, vecanarisht të rinjve...

Thirrje për Shprehje Interesi

Thirrje për Shprehje InteresiPër vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T.Përshkrimi i Thirrjes:Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të K...

Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo

Financed by: The Delegation to the European Union to Albania Cross-Border Cooperation Programme Albania-Kosovo under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPAII) allocations for 2014-2015Priority: Tourism, cultural and natural heritage are valorized as a way to promote the economic development of the area The project is implemented by: •Alban...

Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region

The Project “Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region”Financed by: The European Union represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia.Cross-border Programme the former Yugoslav Republic of Macedonia – Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations f...

Consultant /expert on developing a sustainable marketing plan

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of project: Diber: Trails and Tradition (D2T), financed by USAID is looking for a consultant /expert on developing a sustainable marketing plan with an ICT web/social media platform including a business services backbone will be created to promote and support tourism in Diber. The...

Consultant /expert on developing the Tourism Action Plan

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of project: Diber: Trails and Tradition (D2T), financed by USAID is looking for a consultant /expert on developing the Tourism Action Plan (TAP) for Dibër Municipality. The project aims to increase employment, particularly among youth and women; and to increase the incomes of Dibër...

Call for Proposals Local Initiative Fund

Round 2Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF), in the framework of the project “Leveraging the Capacities of CSO-s in the North of Albania for the betterment of biodiversity and environment protection” - EcoNord project – that is financed from the European Union Delegation in Albania as part of its programme “Civil Society Facility...

FINANCE OFFICER VACANCY

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) is looking for a Finance Officer, based in Tirana is responsible for the effective financial management of the EU funded project “Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region” implemented by ALCDF and funded from EU in the framework of Cross-border Programme the former Yugoslav...