Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për :  Harta GIS per dy shtigjet malore ne Has dhe ne Tro...

Thirrje per shprehje interesi

NjoftimFondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për dhënien e trajnimeve për aktorët e zinxhirit të turizmit në Bashkinë Dibër, me këto tema:- Trajnim mbi “Agroturizmi I integruar” me 5-së grupe t...

Thirrje per shprehje interesi

NjoftimFondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për dhënien e trajnimeve për aktorët e zinxhirit të turizmit në Bashkinë Dibër, me këto tema:- Trajnim mbi “shërbimin ndaj klientit” me aktorët që k...

Thirrje per Shprehje Interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Ndertimi për :Nderhyrje infrastrukture ne:Shtegun malor Fshati Cahan - Mali i Pashtrikut  HasShtegun P...

Thirrje per shprehje interesi

Thirrje për Shprehje InteresiPër vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T, ne Njesine Administrative Kala e Dodes.Përshkrimi I Thirrjes:Kjo Thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCD...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Agjensi Udhetimi për :Nje udhetim studimor ne Kosove per Gra dhe Burra qe merren me biznese prodhuese si d...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP3/A3.3In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, ALCDF is looking for an expert, for Development of sus...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP3/A3.3In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, ALCDF is looking for an expert, for Development of sus...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup ekspertësh për :Trainimin e Grave dhe Burrave qe merren me biznese prodhuese apo shërbimi ...

Thirrje per Ekpert / Grup ekspertesh

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :Trainimin e Grave ne Marketingun e produkteve tradicionale te zones ne Has/Trop...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP3/A3.1&A3.2 In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia,ALCDF is looking for an expert or group of exper...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :Identifikimin,Hartimin dhe Propozimin e ndërhyrjeve teknike në shkallë të vogël...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :Identifikimin,Hartimin dhe Propozimin e ndërhyrjeve teknike në shkallë të vogël...

Njoftim

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert për :Zhvillimin e web-it në dy gjuhë (shqip dhe anglisht) për projektin: “Përmirësimi i ofertës tu...

Creative Web/Social Media Platform Designer Desired

NjoftimFondacioni Shqiptarë i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për zhvillimin e platformës elektronike web CMS të informacionit dhe promovimit të turizmit në Bashkinë Dibër. Plani i Veprimit për Turizmin për Bas...

Job vacancy Project Manager

Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)   It is a non-profit organization founded by national and regional organizations with a constituency and interest in local areas of Albania, in 2010. ALCDF is a spinoff of SNV Balkan – The Netherlands Development Organization.   The Vision of ALCDF is the socio-economic well-b...

Thirrje per shprehje interesi

Biodiversity  Assessment  Study Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvilim (KDC) and  Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for a company/expert to develop a...

Thirrje per shprehje interesi

Feasibility and Needs-Assessment Study Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for a company/expert to develo...

Shtyerje afati aplikimi

Shtyrje e afatit te aplikimit deri me date 27 Prill 2018, ora 17:00:"Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T".Përshkrimi i Thirrjes:Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALC...