Cross - Border Biking Project. “Hospitality and quality customer service for the provision of tourism service"

In the framework of the training for guesthouse / accommodation providers: “Hospitality and quality customer service for the provision of tourism service" on friday, July 1st a visit was realized with the training participants to the tourist village of Rabdisht for networking and ensuring the participation of stakeholders.#crossborderbiking #traini...

Cross - Border Biking Project. “Volunteer trail building week”

Today, July 2nd was organised the first day of “Volunteer trail building week” which - besides 1 or 2 extra trail of kilometres.Around 20 youngsters together with mountain bikers will volunteer doing some trail building work.The first day was organized in the branch that connects the Butterfly Camp with the villages of Mazhce and Stushaj of Bulqiza...

Meeting for Determining the tourist priorities for the whole region of Dibër , Multifunctional Center Peshkopi

On June 18, a meeting for Determining the tourist priorities for the whole region of Dibër was held in the multifunctional center of the Palace of Culture for the 4 Municipalities of the district of Dibër.#meeting #multifunctionalcenter #crossborderbiking #touristpriorities IPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaALC...

Construction workers from the municipality of Mavrovo and Rostushe

Градежни работници од општина Маврово и Ростуше со механизација сопственост на општината и несебична помош од претседателот на месната заедница од село Жировница, деновиве работеа на реконструкција на селскиот пат кон месноста Голема планина на Дешат. Пато… See More Construction workers from the municipality of Mavrovo and Rostushe with mechanizat...

During the trail construction: Hinoskë - Rabdisht

During the trail construction:Hinoskë - RabdishtThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists engaged...

Takim me Bashkinë e Tropojes, Njësinë Administrative Margegaj dhe përfaqësues të Shoqërisë Civile,biznesit & njësive akomoduese në Valbonë.

ALCDF po punon për projektin “Zero mbetje” nismë dhe instrument Europian.Nisma Europiane “0 mbetje” ka filluar të zbatohet edhe në rajonin ndërkufitarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, respektivisht në zonën e Alpeve në Njësinë Administrative Margegaj të Tropojës dhe komunës së Gucisë. Kjo inisiativë po praktikohet nga projekti “Mali Zi dhe Shqipër...

Project “Montenegro and Albania towards Zero Waste”

Project “Montenegro and Albania towards Zero Waste” is implemented under Cross Border Cooperation Programme Montenegro - Albania 2014-2020, within IPA II component of the EU instrument of pre-accession. The project is implemented by the RDA BKP acting as lead partner, and Zero Waste Montenegro in Montenegrin side, and organizations ALCDF and Green...

Fortesa company continues its construction activities on the field.

Фирмата "Фортеса" продолжува со градежните активности на терен. Моментално се работи на една од патеките која се протега во пониските реони од атарот на село Жировница и еден дел од атарот на село Врбјане. … See MoreFortesa company continues its construction activities on the field.Currently working on one of the paths that extends to the lower...

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopia, Dibër.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopia, Dibër.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of t...

Vizitorët në Urën e varur në fshatin Pejkë

Vizitorët në Urën e varur në fshatin PejkëNga rehabilitimi i kësaj ure përfitojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë rreth 4500 banorë të fshatrave që përmendëm më sipër si dhe në mënyrë indirekte rreth 2000 persona nga fshatrat e tjera.Rehabilitimi i kesaj urë është iniciuar në kuadër të Projektit “Ciklizmin ndërkufitar: Një turizëm i aventurës i një tj...

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopi, Dibër.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Peshkopi, Dibër.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of th...

Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- Melan

Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- MelanInvestimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigjeve natyrore të biçikletave malore të shoqëruara me instalimin e tabelave informuese sipas standardeve të EO-MTBingIPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaALCDFKeshill...

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Mavrovo&Rostushe.

Monitoring visit on the field to project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Dibër”, in Mavrovo&Rostushe.In the context of scheduled plan of activities for monitoring and control of the grant contracts signed under the IPA Components, the JTS Struga with its Antennae together with the Operating Structures of t...

During the trail construction: Hinoskë - Ilnicë- Melan

During the trail construction:Hinoskë - Ilnicë- MelanThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists en...