Trajnimi nr. 4: Përdorimi efektiv miqësor me mjedisin i pesticideve në bujqësi sipas protokolleve të BE

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina (Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change...

Trajnimi nr. 5: Aplikimi i menaxhimit të integruar në mbrojtjen e bimëve (Bujqësia e Integruar)

Aplikimi i menaxhimit të integruar në mbrojtjen e bimëve (Bujqësia e Integruar)Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in PrishtinaMinistria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosov...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për : Publikimin e Broshures se Biodiversitetit Të inter...

Trajnimi i 1 (pare) "Rëndësia e analizave të tokës dhe ujit" ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatua...

Trajnimi i 2 (dytë) “Kompostimi i mbetjeve në fermë” ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatuar...

Trajnim i 3 (tretë) “Përdorimi efektiv miqësor me mjedisin i plehrave në bujqësi sipas protokolleve të BE” ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatu...

Thirrje per shprehje interesi

Thirje për Shprehje InteresiPër vënien në funksion të objekteve speciale akomoduse turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T, ne Bashkine Diber.Përshkrimi I Thirjes: Kjo Thirje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqipt...

Trajnimi 2 ditor i stafit të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”

Në periudhën 16-17 prill 2019, në ambientet e Departamentit të Agromjedisit dhe Ekologjisë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, u zhvillua trajnimi 2 ditor i stafit të implementimit të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”. Në këtë takim morën pjesë12 pjesmarrës  (staf i FDA dhe specialistë të tjerëbashkëpunëtorë të FDA-s...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP2/A2.5  In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of North Macedonia, ALCDF is looking for two experts (one from...

Thirrje per shprehje interesi

The Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) is implementing the project “Diber Trails & Tradition” (D2T) in cooperation with Diber Municipality and funded by USAID and Swedish Embassy in Tirana. By means of this project, ALCDF aims to promote available tourism development in Diber. In the framework of this project ALCDF has reac...

Thirrje per shprehje interesi

The Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) is implementing the project “Diber Trails & Tradition” (D2T) in cooperation with Diber Municipality and funded by USAID and Swedish Embassy in Tirana. By means of this project, ALCDF aims to promote a viable tourism development in Diber. In the framework of D2T, building on the Diber t...

Informacion përmbledhës mbi takimin prezantues të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”

Në datë 30.01.2019 në Divjakë, u organizua takimi prezantues i projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”. Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovë’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partner...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Ndertimi për :Nderhyrje infrastrukture ne:Shtegun malor Fshati Cahan - Mali i Pashtrikut  HasShtegun P...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për :  Harta GIS per dy shtigjet malore ne Has dhe ne Tro...

Thirrje per shprehje interesi

NjoftimFondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për dhënien e trajnimeve për aktorët e zinxhirit të turizmit në Bashkinë Dibër, me këto tema:- Trajnim mbi “Agroturizmi I integruar” me 5-së grupe t...

Thirrje per shprehje interesi

NjoftimFondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon një ekspert/kompani për dhënien e trajnimeve për aktorët e zinxhirit të turizmit në Bashkinë Dibër, me këto tema:- Trajnim mbi “shërbimin ndaj klientit” me aktorët që k...

Thirrje per Shprehje Interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Ndertimi për :Nderhyrje infrastrukture ne:Shtegun malor Fshati Cahan - Mali i Pashtrikut  HasShtegun P...

Thirrje per shprehje interesi

Thirrje për Shprehje InteresiPër vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T, ne Njesine Administrative Kala e Dodes.Përshkrimi I Thirrjes:Kjo Thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCD...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Agjensi Udhetimi për :Nje udhetim studimor ne Kosove per Gra dhe Burra qe merren me biznese prodhuese si d...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP3/A3.3In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, ALCDF is looking for an expert, for Development of sus...