Invitation to Tender

Call proposal Ref.No.: IPA/2019/411-186/A2.3In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni.INVITATION TO TENDER FOR CONSTRUCTION WORKS FOR CREATION OF MULTIFUN...

Call for proposal

Call proposal Ref No: IPA/2019/411-186/A1.1/A1.2/A2.1In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, Municipality of Mavrovo and Rostushe is looking for a comp...

Call for proposal

Call proposal Ref No: IPA/2019/411-186/A2.1/A3.1/A.3.2/A3.3/A3.4In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, ALCDF is looking for a company , for Visibility...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, ALCDF team is looking for a company/expert, it is intended to assess the relevan...

Konference permbyllese e Projektit "Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar"

Takim përmbyllës i Projektit: “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar” (MPBI)  Në përfundim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosova...

Announcement of Job Vacancy for Project Manager

Project Manager For the EU funded project “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”Implementation period: 01 March 2018 – 28 February 2020  ESSENTIAL JOB FUNCTIONS:The Project Manager, based in Tirana is responsible for the effective management of the EU funded project “Improving tourism offer in highlans of Albania and Kosovo” i...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, ALCDF team is looking for a company for renting and providing of tent or ha...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for one Company/Expert on this assignment “Promotion Media Campai...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for one Company/Expert on this assignment “Promotion Media Campai...

Demostrimi ne fushe i kompostimit, per prodhimin e pleherimit organik.

Me date 26.06.2019 Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina (Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët...

Trajnimi nr. 4: Përdorimi efektiv miqësor me mjedisin i pesticideve në bujqësi sipas protokolleve të BE

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina (Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change...

Trajnimi nr. 5: Aplikimi i menaxhimit të integruar në mbrojtjen e bimëve (Bujqësia e Integruar)

Aplikimi i menaxhimit të integruar në mbrojtjen e bimëve (Bujqësia e Integruar)Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in PrishtinaMinistria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosov...

Thirrje per shprehje interesi

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për : Publikimin e Broshures se Biodiversitetit Të inter...

Trajnimi i 1 (pare) "Rëndësia e analizave të tokës dhe ujit" ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatua...

Trajnimi i 2 (dytë) “Kompostimi i mbetjeve në fermë” ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatuar...

Trajnim i 3 (tretë) “Përdorimi efektiv miqësor me mjedisin i plehrave në bujqësi sipas protokolleve të BE” ne kuader te projektit BEAIA

Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga“Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatu...

Thirrje per shprehje interesi

Thirje për Shprehje InteresiPër vënien në funksion të objekteve speciale akomoduse turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T, ne Bashkine Diber.Përshkrimi I Thirjes: Kjo Thirje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqipt...

Trajnimi 2 ditor i stafit të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”

Në periudhën 16-17 prill 2019, në ambientet e Departamentit të Agromjedisit dhe Ekologjisë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, u zhvillua trajnimi 2 ditor i stafit të implementimit të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”. Në këtë takim morën pjesë12 pjesmarrës  (staf i FDA dhe specialistë të tjerëbashkëpunëtorë të FDA-s...

Thirrje per shprehje interesi

Call proposal Ref No: IPA/2017/390-444/WP2/A2.5  In the frame of Cross Border Cooperation Project [ecopro] "Ecosystem protection of the Ohrid-Prespa transboundary region" funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of North Macedonia, ALCDF is looking for two experts (one from...