Vazhdojnë punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi, Dibër.

Vazhdojnë punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi, Dibër.Projekti “Ciklizmi ndërkufitar: Një turizëm aventuresk i nivelit tjetër në Mavrovo-Rostushe dhe Dibër” është mbështetur financiarisht nga Delegacioni Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut në kuadër të Programit ndërkufitar Republika e Maqedonisë sё Veriut -...

Vazhdimi i punimeve ne Qëndrëm Multifunksionale-Peshkopi/Diber

Po e mbyllim këtë vit me shumë punë dhe me rezultate që do të duken në fillesat e vitit që po vjen.Përkushtimi i stafit të projektit lehtëson punën dhe vijueshmërinë e saj për të dhënë një produkt dinjitoz për qytetin e Peshkopisë.Qëndra Multifunksionale do të jetë një ndër objektet përmes së cilës do të realizohen evente dhe takime të tipologjive...

Call proposal Ref. No.: IPA/2019/411-186/A2.1/A2.2

Call proposal Ref. No.: IPA/2019/411-186/A2.1/A2.2In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe& Dibra” funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia, ALCDF is looking for a company for implementation of the constructi...

The first of three projected trainings for Macedonian path builders

Today, 07.12.2020 In the village of Rostushe, the first of three projected trainings for Macedonian path builders organized by members of the project ′′ Cross-border driving bicycles: Adventure tourism at a higher level in Mavrvo - Rostushe and Dibra. International experts from the Alliance Institute (Alliance ASE) introduced project participants w...

Nisin hapat e parë të turizmit të aventurës në Bashkinë Dibër.

Nisin hapat e parë të turizmit të aventurës në Bashkinë Dibër.Në kuader të projektit “Ciklizmi ndërkufitar: Një turizëm i aventurës i një tjetër niveli në bashkitë Mavrovë-Rostushe në Maqedoninë e Veriut dhe Bashkinë Dibër në Shqipëri” në mjediset e zyres së turistike u zhvillua trajnimi i parë lidhur procesin e zbatimit...

Punimet në qëndrën multifuksionale në Pallatin e Kulturës,Peshkopi vazhdojnë.

Punimet në qëndrën multifuksionale në Pallatin e Kulturës,Peshkopi vazhdojnë.Këto punime kryhen nën kuadrin e projektit “Çiklizmi Ndërkufitar, Një tjetër Nivel i Turizmit të Aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër”#construction #crossborderbiking #dibër IPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaALCDF

Announcement

AnnouncementAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of the local subsidyagreement “Piloting a local and a regional DMO in Dibra. Taking the next step towards aparticipatory DMO structure” implemented in the framework of the Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH funded project “Sustainable...

Njoftim për pjesëmarrje në trajnimin

Njoftim për pjesëmarrje në trajnimNë kuadër të Projektit “Ciklizmi Ndërkufitar, një tjeter nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër ” Financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonise se Veriut.Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale bën thirrje për pje...

Project promotion (Cross Border Biking project)

On October 30th our Sustainable tourism specialist was invited in Skopje from the project staff of "Mountain biking for economic development in Macedonia & Albania" to promote our project in front of 15 participants/mountain bikers from Skopje, Veles and Radovis.#stakeholdersnetwork #meetings #projectpromotion IPA II CBC Programme - Republic of No...

Meeting with the director of the Agency for Promotion and Support of Tourism in Macedonia. (Cross Border Biking project)

Yesterday our Sustainable Tourism Specialist organized a meeting with the director of the Agency for Promotion and Support of Tourism in Macedonia.In this meeting was discussed : How to promote the region as new destination for MTB in Macedonia.How we can promote our project products at the National Fairs in which we will participate.#meeting #tour...

Work construction in progress

Work construction in progress Creation of a multifunctional Center in the Palace of Culture "Haki Stërmilli" in the MunicipalityOf Dibra.#workinprogress #palaceofculture #multifuncionalcenter IPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)Alliance ASE

Krijimi i Qëndrës shumëfunksionale në Pallatin e Kulturës “Haki Stërmilli” në Bashkinë E Dibrës.

Krijimi i Qëndrës shumëfunksionale në Pallatin e Kulturës “Haki Stërmilli” në BashkinëE Dibrës.Afati i fillimit dhe përfundimit të punimeve është 1 tetor 2020 deri me 15 shkurt 2021.Këto punime kryhen në kuadër të projektit “Çiklizmi ndërkufitar, një tjetër nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Roshtushe dhe Dibër”.IPA II CBC Programme - Republi...

Project staff visited local guesthouses

"Cross-Border Biking" projectOn 7th and 9th of September one of the project staff visited some local people and guesthouse owners interested to open their facilities for our future guests/MTB or hikers.ALCDFIPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of Albania