Announcement

AnnouncementAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of the local subsidyagreement “Piloting a local and a regional DMO in Dibra. Taking the next step towards aparticipatory DMO structure” implemented in the framework of the Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH funded project “Sustainable...

Njoftim për pjesëmarrje në trajnimin

Njoftim për pjesëmarrje në trajnimNë kuadër të Projektit “Ciklizmi Ndërkufitar, një tjeter nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër ” Financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në ish Republikën Jugosllave në Maqedoninë e Veriut.Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale bën...

Project staff visited local guesthouses

"Cross-Border Biking" projectOn 7th and 9th of September one of the project staff visited some local people and guesthouse owners interested to open their facilities for our future guests/MTB or hikers.ALCDFIPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of Albania

CALL FOR PARTICIPANTS

Are you a mountain biking enthusiast andpioneer, a mountain leader or youngster fromNorth Macedonia or Albania?Are you interested in becoming a local bikeguide?Are you interested in developing your capacitiesand knowledge in European Mountain BikeGuiding practices according to EO-MTBingstandard?We offer this training course for interestedparticipan...

Invitation to Tender

Call proposal Ref.No.: IPA/2019/411-186/A2.3In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni.INVITATION TO TENDER FOR CONSTRUCTION WORKS FOR CREATION OF MULTIFUN...

Call for proposal

Call proposal Ref No: IPA/2019/411-186/A1.1/A1.2/A2.1In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, Municipality of Mavrovo and Rostushe is looking for a comp...

Call for proposal

Call proposal Ref No: IPA/2019/411-186/A2.1/A3.1/A.3.2/A3.3/A3.4In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedoni, ALCDF is looking for a company , for Visibility...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, ALCDF team is looking for a company/expert, it is intended to assess the relevan...

Call proposal Ref.No.: ITALME-235. External expertise for piloting case of Cross Border Touristic routes solutions

In the framework of the program Inter-reg IPA -CBC- Italy–Albania–Montenegro program: Programme Priority: Smart management of natural and cultural heritage for the exploitation of cross border sustainable tourism and territorial attractiveness, ALCDF implementing the project " Ict for Smart Healthcare toUrism" (WISHFULL) in Adriatic and Ionian Regi...

Call proposal Ref.No.: ITALME-235. External expertise for Pilot Cases in System Functionalities Test Bed

In the framework of the program Inter-reg IPA -CBC- Italy–Albania–Montenegro program: Programme Priority: Smart management of natural and cultural heritage for the exploitation of cross border sustainable tourism and territorial attractiveness, ALCDF implementing the project " Ict for Smart Healthcare toUrism" (WISHFULL) in Adriatic and Ionian Regi...

Konference permbyllese e Projektit "Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar"

Takim përmbyllës i Projektit: “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar” (MPBI)  Në përfundim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosova...

Announcement of Job Vacancy for Project Manager

Project Manager For the EU funded project “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”Implementation period: 01 March 2018 – 28 February 2020  ESSENTIAL JOB FUNCTIONS:The Project Manager, based in Tirana is responsible for the effective management of the EU funded project “Improving tourism offer in highlans of Albania and Kosovo” i...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, ALCDF team is looking for a company for renting and providing of tent or ha...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for one Company/Expert on this assignment “Promotion Media Campai...

Thirrje per shprehje interesi

Albanian Local Capacity Foundation (ALCDF); Qendra Kosovare per Zhvillim (KDC) and Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP) in the framework of the project: “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo”, financed by EU Delegation in Albania, is looking for one Company/Expert on this assignment “Promotion Media Campai...

Demostrimi ne fushe i kompostimit, per prodhimin e pleherimit organik.

Me date 26.06.2019 Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina (Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët...