Hinoska-Ilnica-Melan trail

The #investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Rabdisht

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Rabdisht janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikletav...

Bike trails construction in Macedonia

The construction of bike trails continues. Yesterday, on 15.09.2021 our project team members and representative from the company who work on construction of the bike trails "Faruku" from Albania, have visited the workers and the representatives of "Fortesa" in Golema Planina, Zirovnica. During the field visit was discussed about the further joint...

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan

Punimet për ndërtimin e shtegut Hinoskë-Ilnicë-Melan janë drejt përfundimit.Siç dhe shihet në këtë postim, elementët e vizibilitetit kanë përfunduar dhe janë vendosur në pozicionet e dukshme për këdo që do të vizitojë këtë shteg.Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikl...

The point connection of Macedonian and Albanian trails.

  The point connection of Macedonian and Albanian trails. These photos were taken during the work construction of the trails on both sidesThese trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : C...

The point connection of Macedonian and Albanian trails

The point connection of Macedonian and Albanian trails. These photos were taken during the work construction of the trails on both sidesThese trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : Co...

Trails work construction in Macedonia

Today, on  September 2, we monitoried the continuation of works for the construction of the  trails in Zarnoska, Golema planina locality.These trails are expected to be completed very soon and to be enjoyed by tourists, adventurers, cyclists, mountain bikers, hikers, nature lovers ectThe investment for improving touristic facilities consist on : Co...

Work Construction for bike trails in Macedonia

Продолжува изградбата на велосипедските патеки на Дешат: Голема и Мала Жарноска планина Денес на планината Дешат на надморска височина над 2000 метри, градежната група од фирмата "Фортеса" продолжува со изградбата на преостанатите патеки од проектот "Прекугранично возење велосипеди - Повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово - Ростуше...

Supervizim i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).

Supervizim i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).Projekti “Ciklizmi ndërkufitar: Një turizëm aventuresk i nivelit tjetër në Mavrovo-Rostushe dhe Dibër” është mbështetur financiarisht nga Delegacioni Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut në kuadër të Programit ndërkufitar Republika...

Supervizimi i punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).

Më datë 27 korrik u realizua vizita për supervizimin e punimeve në shtigjet Nr.3 (shtegun Hinoskë - Rabdisht dhe shtegun Nr.4 Hinoskë-Ilnicë - Melan).Ky supervizim shërben për të verifikuar cilësinë e punimeve në shtigje brenda standarteve të përcaktuara si dhe implementimin në kohë të këtij aktiviteti.#trailconstruction #supervision #crossborderb...

Announcement

Albanian  Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of the local subsidyagreement “Piloting a local and a regional DMO in Dibra. Taking the next step towards aparticipatory DMO structure” implemented in the framework of the Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH funded project “Sustainable Development of...

Volunteer trail building week

Today, July 27th was organised one of the days of “Volunteer trail building week” which - besides 1 or 2 extra trail of kilometres.Around 20 youngsters together with mountain bikers will volunteer doing some trail building work.This day was organized along the trail of Ilnica.This activity will serve as promotion tool as well as awareness raising a...

Trail construction: Ilnicë- Melan

During the trail construction:Ilnicë- MelanThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standards.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists engaged in ad...

Cross - Border Biking Project. Trail contruction Hinoskë-Rabdisht

During the trail construction:Hinoskë - RabdishtThe investment for improving touristic facilities consist on : Construction and renovation of 40 km of natural mountain bike trails accompanied with installation of signposting and info-boards to EO-MTBing standarts.Our project beneficiaries for this activity are:Domestic and foreign tourists engaged...

Cross - Border Biking Project. Trajnimi : Mikpritja dhe shërbimi cilësor ndaj klientit .

Dje, në zyrën e informacionit turistik u realizua trajnimi : Mikpritja dhe shërbimi cilësor ndaj klientit për ofrimin e shërbimeve turistike nga shtëpitë pritëse, kampingjet, guidat dhe operatorë të tjerë në fushën e turizmit.#training #crossborderbiking #guesthouse #camping IPA II CBC Programme - Republic of North Macedonia & Republic of AlbaniaA...