Trainim mbi Agro-Turizmin dhe promovimin e marketingut te artizaneve ne Bulqize mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali


Description

Pas një sërë sesionesh sensibilizuese personalisht me artizanët e Bulqizës, të shtunën e kaluar gratë dhe vajzat e përfshira në produktet artizanale dhe tradicionale, u mblodhën së bashku për të ndarë dhe mësuar nga përvojat e njëra-tjetrës dhe për të diskutuar për potencialet e mëdha të zonës për aktivitete nё agro-turizёm. Gratë theksuan rëndësinë e bashkëpunimit dhe të qënit së bashku në aksione të përbashkëta për ruajtjen dhe promovimin e traditës dhe trashëgimisë. Faleminderit @Kulla Hupi që mirëpriti një grup kaq të mrekullueshëm dhe që ndau përvojën e tyre me ne.
After a series of in-person awareness session with female artisans of Bulqiza, last Saturday the women and girls involved in handicrafts and traditional products came together to share and learn from each-other’s experiences and discuss about the great potentials of the area for agro-tourism activities. The women emphasized the importance of cooperation and being together in joint actions to preserve and promote tradition and heritage. Thank you to @Kulla Hupi for welcoming such a wonderful group and for sharing your own experience with us.
This activity is organized in the framework of the project: “Handicrafts and Heritage: A Heritage-Based Tourism Project in Bulqiza”.
Per me shume ndiqni linkun:

  • Region:

    • Diber

More News & Updates