Demostrimi ne fushe i kompostimit, per prodhimin e pleherimit organik.


Description

Me date 26.06.2019 Në zbatim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina (Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Partners Albania for Change and Development (PA), zbatuar nga ALCDF dhe FFF gjate muajit qershor u zhvillua Demostrimi ne fushe i kompostimit, per prodhimin e pleherimit organik.

  • Region:

    • Fier

More News & Updates