Plani per menaxhimin e mbetjeve ne filozofine "Zero Mbetje"


Description

Njesia Administrative Margegaj, ka hartuar planin per menaxhimin e mbetjeve ne filozofine “zero mbetje”, duke percaktuar rregullat qe perfshijne edhe grumbullimin, ndarjen ne burim, kompostimin, dhe riciklimin.
Ky plan eshte ne kuader të projektit " SHQIPËRIA DHE MALI I ZI me ZERO Mbetje, konkretisht ne Shqiperi me nismen Valbona pa Mbetje", financuar nga BE përmes programit IPA për bashkëpunimin ndërkufitar midis Malit të Zi dhe Shqipërisë, zbatuar nga ALCDF.
Per me shume, shiko ne linkun me poshte.

  • Region:

    • Kukes

More News & Updates