Takime në Dibër dhe Kukës në kuadër të « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ».


Description

Fondacioni Shqiptarë i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF), dhe organizata partnere LAG "Dibra Turistike", kane mbajtur takime me aktorët kyc lokale te shoqerise civile, bashkive, njesive administrative ne Diber dhe Kukes per realizimin e projektit « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ».
Ky projekt financohet nga programi Gjerman Prespa Ohrid Nature Trust - PONT, dhe zbatohet nga Fondacioni Shqiptarë i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF), në partneritet me organizatat lokale Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit (CSDC) në Maqedoninë e Veriut, dhe GLV "Dibra Turistike" në Shqipëri.

  • Region:

    • Diber

More News & Updates