Cross - Border Biking Project. Trajnimi : Mikpritja dhe shërbimi cilësor ndaj klientit .


Description

Dje, në zyrën e informacionit turistik u realizua trajnimi : Mikpritja dhe shërbimi cilësor ndaj klientit për ofrimin e shërbimeve turistike nga shtëpitë pritëse, kampingjet, guidat dhe operatorë të tjerë në fushën e turizmit.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates