May 28 - Vizitorët në Urën e varur në fshatin Pejkë


Description

????‍????‍????‍????Vizitorët në Urën e varur në fshatin Pejkë
????‍????‍????‍????Nga rehabilitimi i kësaj ure përfitojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë rreth 4500 banorë të fshatrave që përmendëm më sipër si dhe në mënyrë indirekte rreth 2000 persona nga fshatrat e tjera.
????Rehabilitimi i kesaj urë është iniciuar në kuadër të Projektit “Ciklizmin ndërkufitar: Një turizëm i aventurës i një tjetër niveli në bashkitë Mavrovë-Rostushe në Maqedoninë e Veriut dhe bashkinë Dibër në Shqipëri”, e cila është pjesë e njerit prej shtigjeve të planifikuara per t’u rehabilituar.
????Nëpërmjet këtij shtegu do të krijohen lidhje edhe me shtegun tjetë të planifikuar në kuadër të këtij projekti.

  • Region:

    • Diber

More News & Updates