Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- Melan


Description

????Përgjatë punimeve në shtegun Hinoskë-Ilnicë- Melan
????Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigjeve natyrore të biçikletave malore të shoqëruara me instalimin e tabelave informuese sipas standardeve të EO-MTBing
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates