Punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi.


Description

????Punimet në qëndrën Multifunksionale në Pallatin e Kulturës Peshkopi.
????Ky projekt shërben për zhvillimin e mëtejshëm në sektorin ekonomik të turizmit aventuresk, krijimin e produkteve të reja turistike me qëllim rritjen e numrit të vizitorëve vendas e të huaj si dhe ndërtimin e 40 km shtigje për biçikleta në dy vendet ku implementohet projekti.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates