Punimet ne uren pergjate shtegut Pejkë-Hotesh


Description

Gjatë inspektimit sëbashku me kontraktorin e punimeve në urën që ndodhet përgjatë shtegut Pejkë-Hotesh.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates