Vazhdimi i punimeve ne Qëndrëm Multifunksionale-Peshkopi/Diber


Description

Po e mbyllim këtë vit me shumë punë dhe me rezultate që do të duken në fillesat e vitit që po vjen.
Përkushtimi i stafit të projektit lehtëson punën dhe vijueshmërinë e saj për të dhënë një produkt dinjitoz për qytetin e Peshkopisë.
Qëndra Multifunksionale do të jetë një ndër objektet përmes së cilës do të realizohen evente dhe takime të tipologjive të ndryshme, të cilat do të shërbejnë në dobi të kominitetit.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber