Nisin hapat e parë të turizmit të aventurës në Bashkinë Dibër.


Description

Nisin hapat e parë të turizmit të aventurës në Bashkinë Dibër.
Në kuader të projektit “Ciklizmi ndërkufitar: Një turizëm i aventurës i një tjetër niveli në bashkitë Mavrovë-Rostushe në Maqedoninë e Veriut dhe Bashkinë Dibër në Shqipëri” në mjediset e zyres së turistike u zhvillua trajnimi i parë lidhur procesin e zbatimit të ndërtimit të shtigjeve të bicikletave.
????????Në kuader të trajnimit për ndërtimin e shtigjeve individë nga Bashkia e Dibrës si dhe dashamirës dhe persona të tjerë të interesuar nga zonat e tjera të vendit morrën pjesë në ketë trajnim.
????????Metodologjia e këtij trajnimi u bazua në marrjen e njohurive toerike dhe praktike të ndërtimit të shtigjeve.
????????Në këtë trajnim Komuna e Mavrovë-Rostushe si partner në projekt ka kontraktuar kompaninë Alianse ACE për ofrimin e shërbimit të trajnimit që lidhen me procesin e ndërtimit, guidave, ekspertët e të cilës mundësuan dhënien e njohurive teorike lidhur me këtë proces.
????????Gjatë këtij sesioni çështjet kryesore të ofruara nga ekspertët u fokusuan në:
✍????Përse kërkohen shtigjet malore të bicikletave
✍????Single trails
✍????Shtigjet ekzistuese
✍????Cfarë duhet të kemi parasysh lidhur me ndërtimin e shtigjeve të qëndrueshme
a.Ndikimi minimal (afatgjatë) në mjedis
b.Mirëmbajtja minimale
c.Konfliktet minimale me përdoruesit e tjerë
✍????Terminologjia që përdoret për shtigjet malore
✍????Rregullat kryesore për ndërtimin e traileve
✍????Tiparet teknike të shtigjeve të bicikletave
✍????Cështjet teknike të piketimit të shtigjeve të biçikletave
✍????Mjetet të cilat nevojiten gjatë ndërtimit të shtigjeve
✍????Çfarë nevojiten përvec mjeteve të punës
✍????Rindërtimi dhe mirëmbajtja e shtigjeve
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates