Njoftim për pjesëmarrje në trajnimin


Description

Njoftim për pjesëmarrje në trajnim

Në kuadër të Projektit “Ciklizmi Ndërkufitar, një tjeter nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër ” Financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonise se Veriut.

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale bën thirrje për pjesmarrje në trajnimin e 15 punonjësëve ose specialistëve  për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve të bicikletave për zonën e Dibrës.

Punonjësit ose specialistët që janë të interesuar për pjesëmarrje në këtë trajnim duhet të paraqesin një kërkesë me shkrim (Formatin e aplikimit) në adresën e e-mail: mehmeti68@yahoo.com   

Afati i fundit i aplikimit është data 16 Nëntor 2020 ora 16:00. https://drive.google.com/drive/folders/1aiq6qt7LGfkkV2cTWTW2de5hSuN2vmkC?usp=sharing  

 

  • Region:

    • Diber

More News & Updates