Konference permbyllese e Projektit "Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar"


Description

Takim përmbyllës i Projektit: “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar” (MPBI)

 

Në përfundim të projektit “Mjedis i pastër nëpërmjet një bujqësie të integruar”, mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), zbatuar nga ALCDF dhe FFF, në datë 27.12.2019 u organizua takimi përmbyllës i projektit MPBI me pjesëmarrjen e rreth 30 fermerëve. Gjatë këtij takimi fermerët u njohën me një përmbledhje të projektit si dhe gjetjet dhe rekomandimet e tij.

  • Region:

    • Fier