Thirrje per shprehje interesi


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për :

  • Publikimin e Broshures se Biodiversitetit

Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimin teknik dhe ofertën financiare dorazi ose me poste në adresën e mëposhtme:

Zyrat e ALCDF – Fondacioni Shqiptare I Zhvillimit te Kapaciteteve Lokale
Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5
Tirana/Albania
Tel: +355 44518628

Aplikimet pranohen deri me date 10 Korrik 2019, deri ne orën 17:30.

Zarfi duhet të përmbajë propozimin teknik dhe propozimin financiar.
Për më shumë informacion mund të na kontaktoni nëpërmjet email info@alcdf.org.
Me shume keni informacion ne ToRs e meposhtem:


https://drive.google.com/drive/folders/1VMc0FRfIJuSTvrgO76TUcj1vYcMxmrm3?usp=sharing 


  • Region:

    • Tirane