Thirrje per shprehje interesi


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Ndertimi për :

Nderhyrje infrastrukture ne:

  • Shtegun malor Fshati Cahan - Mali i Pashtrikut  Has
  • Shtegun Padesh - Gropa e Erenikut Tropoje 
  • Installimi i 4 Pikave te Pushimit
  • Instalimi i 3 Kampingjeve për projektin: “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”.

Kerkesat që duhet të plotësojë aplikanti jepen në setin dokumentave bashkengjitur si dhe ne termat e referencës.  

https://drive.google.com/drive/folders/11IHdXPrHyqivH88FaF2PMQ6N0WFDGjTt?usp=sharing

  • Region:

    • Kukes