Thirrje per shprehje interesi


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Kompani Dizenjimi, Zhvillimi dhe Printimi për :

  •  Harta GIS per dy shtigjet malore ne Has dhe ne Tropoje
  1. Shtegu malor Cahan - Mali i Pashtrikut 
  2. Shtegu malor Padesh - Gropa e Erenikut

Kerkesat që duhet të plotësojë aplikanti jepen në setin dokumentave bashkengjitur si dhe ne termat e referencës.  


https://drive.google.com/drive/folders/1OFVw-sr6lcgbEXcVIBgLG1QZ-M7mS0As?usp=sharing

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates