The new vehicle" Dacia Duster" for the needs of the Cross-border biking project


Description

⭕️По претходно барање од Општина Маврово и Ростуше беа одвоени средства од страна на Европската Делегација за набавка на теренско возило "Дачиа Дастер" за потребите на проектот "Прекугранично возење велосипеди: Авантуристички туризам на повисоко ниво во Маврово-Ростуше и Дибра".
Возилото ќе се користи за одржување на планските велосипедски патеки и за потребите на општината.
⭕️After previous request from Municipality of Mavrovo and Rostushe, funds were allocated by the European delegation for the purchase of an off-road vehicle" Dacia Duster" for the needs of the Cross-border biking project.
The vehicle will be used for maintenance of the adventure bike trails and the needs of the Municipality.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber