Shtigjet e mundësuara në kuadër të projektit "Ciklizmi Ndërkufitar, një tjetër nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër" në zonën e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut


Description

Investimi për përmirësimin e objekteve turistike konsiston në: Ndërtimin dhe rinovimin e 40 km shtigje natyrore të biçikletave malore të shoqëruara me instalimin e sinjalistikës dhe tabelave të informacionit për standardet EO-MTBing.

  • Region:

    • Diber