Thirrje per shprehje interesi


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një Agjensi Udhetimi për :

Nje udhetim studimor ne Kosove per Gra dhe Burra qe merren me biznese prodhuese si dhe fermere ne zonen  Has/Tropoje (Shqiperi) për projektin: “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”.

Përshkrimi i detyrave që duhet të plotësojë aplikanti jepen në termat e referencës të cilat mund t’i gjeni :

https://drive.google.com/file/d/1dk163WkJX3hjzpw-NhHMzwpem6yqNRE0/view?usp=sharing 

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates