Thirrje per Ekpert / Grup ekspertesh


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :

Trainimin e Grave ne Marketingun e produkteve tradicionale te zones ne Has/Tropoje (Shqiperi) dhe Gjakove/Peje/Decan/Junik (Kosove) për projektin: “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”.

Përshkrimi i detyrave që duhet të plotësojë eksperti, kualifikimet e nevojshme dhe produktet që duhet të dorëzohen jepen në termat e referencës të cilat mund t’i gjeni :  

Shkarko Materialin

Të interesuarit duhet të dorëzojnë nje leter interesi, CV te ekspertit (ëve) dhe ofertën financiare dorazi ose me postë në adresën e mëposhtme:

Zyrat e ALCDF – Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale

Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5

Tirana/Albania

Tel: +355 44518628

Aplikimet duhet te jene ne shqip dhe do te pranohen deri më datë  11 Tetor 2018, deri ne orën 17:30. 

Zarfi duhet të përmbajë nje leter interesi dhe propozimin financiar.

Për më shumë informacion mund të na kontaktoni nëpërmjet e-mail info@alcdf.org.

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates