Thirrje per shprehje interesi


Description

Njoftim
Fondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, po kërkon ekspert për Identifikimin e 5 Shtigjeve Turistike në Bashkinë Dibër. 
Ky projekt ka për qëllim që të kontribojë në rritjen e numrit të punësuarve, vecanarisht të rinjve dhe grave në zonën e Dibrës, dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve dibrane që janë të angazhuara ose do të angazhohen në sektorin e turizmit.
Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimin teknik dhe ofertën financiare nëpërmjet email tek këto adresa: Lmanga@alcdf.org dhe info@alcdf.org, brenda datës 23 Prill 2018. Për më shumë informacion I gjeni tek ToR që janë linkun e faqes se internetit www.alcdf.orgwww.prexalbania.com; dhe faqen e facebook të alcdf dhe Dibra Turizem dhe Tradite si dhe per informacion shtese mund të kontaktoni në numrin e telefonit 044518628.

Gjeni ToR ne linkun me poshte:


https://www.dropbox.com/s/y8wz8uc4b8sdqgn/ToR%20-trail%20%20expert_publikuar.doc?dl=0


Announcement
Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of project: Diber: Trails and Tradition (D2T), financed by USAID and Sweden Embassy, is looking for a consultant /expert on identification of 5 trails in Diber municipality territory.
The project aims to increase employment, particularly among youth and women; and to increase the incomes of Dibër families involved in the tourism supply chain.

All interested applicants should submit their technical and financial proposal to e-mails addresses; Lmanga@alcdf.org or info@alcdf.org. The deadline for submissions of the application is 23 Aprill 2018. For more information please find the ToR for this assignment in the link beloë or webpage www.alcdf.orgwww.prexalbania.com or face book of alcdf and Dibra Turizem dhe Tradite. You can also contact via e-mails or office phone number 044518628. 
more information you can find in link below:


https://www.dropbox.com/s/y8wz8uc4b8sdqgn/ToR%20-trail%20%20expert_publikuar.doc?dl=0  • Region:

    • Diber

More News & Updates