Consultant /expert on developing the Tourism Action Plan


Description

Fondacioni Shqiptarë I Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID, po kërkon një ekspert për hartimin e Planit të Veprimit të Turizmit në Bashkinë Dibër. Ky projekt ka për qëllim që të kontribojë në rritjen e numrit të punësuarve, vecanarisht të rinjve dhe grave në zonën e Dibrës, dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve dibrane që janë të angazhuara ose do të angazhohen në sektorin e turizmit. Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimin teknik dhe ofertën financiare nëpërmjet email tek Lindita Manga (lmanga@alcdf.org) ose info@alcdf.org, brenda datës 10 Korrik 2017 (shtyre deri ne 27 Korrik 2017) . Për më shumë informacion I gjeni tek ToR që janë linkun e faqes se internetit www.alcdf.org; prexalbania.com; dhe faqen e facebook të alcdf, si dhe per informacion shtese mund të kontaktoni në numrin e telefonit 044518628.

  • Rajoni:

    • Diber
  • Donatori:

    Financuar nga USAID, Diber, Albania.